III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana
“Genom-Człowiek-Świat-Zagrożenia”

Lublin, 23-25 listopada 2016 r.

 

W imieniu Komitetu Naukowego III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Medycyna Personalizowana, organizowanej w tym roku pod hasłem: GENOM-CZŁOWIEK-ŚWIAT-ZAGROŻENIA chcielibyśmy serdecznie zaprosić do udziału w Konferencji, która odbędzie się w Lublinie w dniach 23-25 listopada 2016 r.

Głównymi organizatorami są: Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Lubelskiej, Zakład Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Oddział Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.

Kolejna interdyscyplinarna konferencja będzie okazją do prezentacji współczesnych trendów w architekturze, edukacji, medycynie, psychologii i rehabilitacji. Szczególna uwaga będzie poświęcona medycynie personalizowanej – połączenie najnowszych odkryć z dziedziny genetyki i zastosowania ich w terapii komórkowej. Specjalne sesje dedykowane będą problemom diagnostyki i terapii pacjentów ze spektrum autyzmu. Konferencja dotyczyć będzie również problematyki projektowania przestrzeni architektonicznej w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych.

Tematy sesji naukowych: Środowiskowe zagrożenia zdrowotne (mikrobiologia, mykologia, wirusologia, parazytologia, ochrona środowiska); Bezpieczna przestrzeń, Autyzm; Afekt, uczucie, emocje w świecie nadmiaru informacji i niedostatku znaczenia-w świetle nauk humanistycznych, medycznych i innych;, Choroby neurodegeneracyjne; Etyka i prawo; Epigenetyka; Farmakogenetyka, Medycyna komunikacyjna; Nutrigenomika i żywność funkcjonalna; Opieka prenatalna; Psychologia i pedagogika zdrowia – szanse i zagrożenia XXI wieku; Padaczka i jej leczenie; Rehabilitacja i niepełnosprawność; Różne oblicza terroryzmu i katastrofy; Ruch drogowy; Środowisko pracy; Terapia komórkowa oraz Żywność modyfikowana genetycznie.

Program naukowy Konferencji obejmuje wykłady, komunikaty, sesje plakatowe, seminaria i praktyczne warsztaty. Konferencja będzie okazją do prezentacji współczesnych trendów w architekturze, edukacji, medycynie, psychologii,
naukach humanistycznych i prawniczych, żywieniu i rehabilitacji. Interdyscyplinarność konferencji będzie stanowić doskonałą platformę do wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie szeroko rozumianej opieki nad osobami niepełnosprawnymi pomiędzy lekarzami, architektami, fizjoterapeutami, nauczycielami i terapeutami.
Specjalne sesje dedykowane będą problemom diagnostyki i terapii pacjentów ze spektrum autyzmu. Po raz pierwszy konferencja dotyczyć będzie również problematyki projektowania przestrzeni architektonicznej w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych. Szczególna uwaga będzie poświęcona medycynie personalizowanej: połączenie najnowszych odkryć z dziedziny genetyki i zastosowania ich w terapii celowanej z wykorzystaniem komórek macierzystych.

Życzymy Państwu niezapomnianych wrażeń oraz zdobycia wielu doświadczeń, które przyczynią się do rozwoju nowego trendu personalizacji w medycynie, architekturze, edukacji i szeroko rozumianej terapii osób niepełnosprawnych. Informacje na stronie: www.genom.pollub.pl

Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie ww. informacji współpracownikom oraz innym osobom potencjalnie zainteresowanym.

Z wyrazami szacunku, w imieniu Komitetu Organizacyjnego i Naukowego


Dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski
Prof. nadzw. UM dr hab. Janusz Kocki

LOGO
Komunikat do pobrania

FacebookTwitterGoogle+Email