Komitet organizacyjny

Przewodniczący: Dr hab. n. med. Janusz Kocki, prof. UM

Kierownik Zakładu Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Współprzewodniczący: Dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski

p. o. Kierownika Katedry Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Lubelskiej

Dr Jagoda Abramek, dr Michał Bartosik, dr Agnieszka Bartoszek, dr hab. Anna Bogucka–Kocka, dr Jacek Bogucki, dr n. med. Gustaw Chołubek, mgr inż. Piotr Chomik, mgr Marcin Czop, mgr Monika Czuba, mgr inż. Michał Dmitruk, dr Ewa Dudzińska, dr Ewa Dworzańska, lek. med. Iryna Fedorovich, dr n. med. Marcin Feldo, dr Paulina Gil-Kulik, lek. med. Paulina Hołowicka-Kłapeć, dr n. med. Robert Kaczmarczyk, mgr Jolanta Karwat, ks. dr hab. Andrzej Kiciński prof. KUL, dr Małgorzata Knap, mgr Karolina Knap-Czop, dr Katarzyna Kocka, mgr inż. Wojciech Kocki, dr hab. n. med. Janusz Kocki prof. UM, dr Przemysław Kołodziej, inż. Krzysztof Kulik, mgr Renata Kopytiuk, prof. dr hab. Krzysztof Kostro, dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski, dr hab. Małgorzata Latoch–Zielińska, dr Urszula Lisiecka, dr Przemysław Matras, prof. dr hab. Krystyna Mitosek-Szewczyk, dr Radosław Mlak, dr hab. Iwona Morawska, dr Anna Olszewska, dr hab. Jolanta Panasiuk, lek. med. Véronique Petit, mgr Alicja Petniak, prof. dr hab. n. med. Ryszard Pluta, dr Dariusz Polański, dr Monika Prendecka, dr inż. Natalia Przesmycka, mgr inż. Marta Romak, mgr Karol Ruszel, dr Dorota Robak-Chołubek, mgr Arkadiusz Sadowski, dr Agnieszka Sadowska, mgr Rafał Szymanowski, dr Kinga Szymona, dr n. med. Marzena Ułamek-Kozioł, lek. Magdalena Urbańczuk, lek. Marcin Urbańczuk, dr n. med. Joanna Warchulińska, mgr inż. Agnieszka Wilińska, mgr Mateusz Wiliński, mgr Daniel Zalewski, dr Marta Ziaja-Sołtys, dr n. med. Iwona Żarnowska. Studenci: Adrian Bartoszek, Tadeusz Kałużewski, Michał Kocki, Katarzyna Krupa, Anna Makuch, Justyna Pasternak, Magdalena Paziewska, Karolina Piotrowska, Aleksandra Romak, Dana Romaniuk, Elwira Rybacka, Agata Szczepanowska.

WSPÓŁORGANIZATORZY:

  • Katedra i Zakład Biologii z Genetyką, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  • Klinika Endokrynologii Dziecięcej, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  • Klinika Neurologii Dziecięcej II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  • Lubelskie Towarzystwo Naukowe
  • Pracownia Patologii Niedokrwiennej i Zwyrodnieniowej Mózgu Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie
  • Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa
  • Zakład Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych UMCS w Lublinie
  • Lubelskie Towarzystwo Studentów Analityki Medycznej
  • Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  • Wydział Turystyki i Zdrowia oraz Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej
  • Katedra Zdrowia Publicznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  • Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  • Centrum Ecotech-Complex, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Fundacja Polskiej Akademii Nauk
FacebookTwitterGoogle+Email