Kontakt

Zakład Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

ul. Radziwiłłowska 11, 20-080 Lublin
nr tel./fax: +48 81 448 61 10

Sekretarz konferencji – mgr Marcin Czop
marcinczop@umlub.pl

Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

ul. Nadbystrzycka 40, 30-618 Lublin
nr tel.: +48 81 538 46 40

Sekretarz konferencji – mgr inż. arch. Wojciech Kocki
w.kocki@pollub.pl

Webmaster – mgr Mateusz Wiliński
mateusz.wilinski@gmail.com


E-mail: genom@pollub.pl

FacebookTwitterGoogle+Email