Komitet naukowy

Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Ryszard Pluta

Kierownik Pracowni Patologii Niedokrwiennej i Zwyrodnieniowej Mózgu Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. M. Mossakowskiego PAN

Współprzewodnicząca: Dr hab. Anna Bogucka-Kocka

p. o. Kierownika Katedry i Zakładu Biologii z Genetyką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Prof. dr hab. n. med. Maciej Bagłaj, dr hab. n. med. Iwona Beń-Skowronek prof. UML, dr hab. n. farm., prof. dr hab. Liudmyla Bobyrova, Anna Bogucka-Kocka, dr Jacek Bogucki, dr inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. dr hab. Tomasz Cencek, prof. dr hab. Małgorzata Chalimoniuk, dr hab. Adam Czaplicki prof. AWF, prof. dr hab. Andrzej Czernikiewicz, prof. dr hab. Stanisław Czuczwar, prof. dr hab. szt. plas. Mariusz Dąbrowski, prof. dr hab. med. Aldona Dembińska-Kieć, prof. dr hab. Aleksy Dmitryev, dr hab. Aneta Domagała, prof. dr hab. Marzenna Dudzińska, prof. dr hab. Ludmiła Fedorowicz, prof. dr hab. Wanda Furmaga-Jabłońska, dr Dariusz Gałkowski, USA, ks. dr hab. Piotr Goliszek, prof. dr hab. Stanisław Grabias, dr hab., prof. AWF Krystyna Górniak, prof. dr hab. Ema Halavach, dr Olena Horodynska, prof. dr hab. Lech Jaczynowski, prof. dr hab. Damian Józefiak, prof. dr hab. n. med. Maciej Jóźwik, prof. dr hab. Igor Kaydashev, prof. dr hab. n. med. Bogdan Kałużewski, prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska, dr hab. Anna Kapustianska, prof. dr hab. Tadeusz Kęsik, ks. dr hab. Andrzej Kiciński prof. KUL, Prorektor ds. Studenckich KUL, prof. dr hab. inż. arch. Lech Kłosiewicz, dr hab. n. med. Janusz Kocki, prof. UM, dr hab. n. med. Tomasz Kocki, prof. dr hab. Krzysztof Kostro, dr hab. n. med. Witold Krupski prof. UML, dr n. med. Joanna Kruk-Bachonko, prof. dr hab. Teresa Kulik, dr hab. Wiesława Kuniszyk-Jóźkowiak prof. AWF, dr hab. Zdzisław M. Kurkowski, dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski, dr hab. Małgorzata Latoch–Zielińska, dr hab. Robert Litwiński prof. UMCS, prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński, dr hab. n. med. Teresa Małecka-Massalska, prof. dr hab. Wanda Małek, prof. dr hab. Anna Marciniak, prof. szt. plas. dr hab. Grzegorz Mazurek, prof. dr hab. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, dr hab. Urszula Mirecka, dr hab. Krystyna Mitosek-Szewczyk prof. UM, dr hab. Iwona Morawska prof. UMCS, prof. dr hab. n. med. Jerzy Mosiewicz, prof. dr hab. Ewa Nowina-Sroczyńska, dr hab. n. zdr. Anna Pacian, dr n. prawn. Jolanta Pacian, dr hab. Jolanta Panasiuk prof. UMW, dr Alla Popruha, prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Pawłowski, prof. dr hab. n. med. Ryszard Pluta, dr hab. Maciej Płaszewski prof. AWF, dr hab. Ryszard Polak prof. AWF, prof. dr hab. inż. arch, Elżbieta Przesmycka, dr inż. arch. Natalia Przesmycka, prof. dr hab. n. med. Mansur Rahnama, prof. dr hab. Konrad Rejdak, dr hab. n. farm. Ireneusz Sowa, prof. dr hab. Barbara Stainborn, prof. ICZMP Mariusz Stasiołek, dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach prof. WSPA, dr hab. Maria Szczotka, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, profesor PL, dr hab. n. zdr. Barbara Ślusarska, prof. dr hab. n. med. Tomasz Trojanowski, dr hab. Wioletta Tuszyńska-Bogucka prof. WSEI, prof. dr hab. Lyudmyla Vesnina, prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa, prof. dr hab. Krzysztof Wojciechowski, dr hab. Tomasz Woźniak, prof. UMCS, dr hab. n. farm. Magdalena Wójciak-Kosior, dr hab. Tomasz Woźniak prof. UMCS, dr hab. inż. arch. Jan Wrana, dr hab. n. med. Iwona Wybrańska, prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński, dr hab. Ewa Zuba-Surma.

FacebookTwitterGoogle+Email