Opłaty

Wysokość opłat za udział w konferencji i warsztatach:

☑ Udział pełny: 450 zł – obrady, warsztaty, wyżywienie, spotkanie towarzyskie, materiały, przerwy kawowe, możliwość publikacji*, imprezy towarzyszące
☑ Doktoranci, młodzi pracownicy do 30 r.ż.: 250 zł – obrady, warsztaty, wyżywienie, spotkanie towarzyskie, materiały, przerwy kawowe, możliwość publikacji*, imprezy towarzyszące
☑ Studenci: 100 zł – obrady, warsztaty, wyżywienie, materiały, przerwy kawowe, możliwość publikacji*, imprezy towarzyszące
☑ Osoba towarzysząca uczestnika konferencji: 150 zł – wyżywienie, spotkanie towarzyskie, przerwy kawowe, imprezy towarzyszące
☑ Udział tylko w warsztatach: 50 zł* – udział w warsztatach, przerwy kawowe, materiały warsztatowe, certyfikat uczestnictwa

Płatnicy:
– państwowi (z VAT)
– prywatni (bez VAT)

* Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów publikacji w przypadku zakwalifikowania pracy przez wydawnictwa płatne.
* Udział w warsztatach dla studentów jest bezpłatny

Opłat prosimy dokonywać w terminie do 23 listopada 2016 r. na konto Konferencji:

Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38 D, 20 – 618 Lublin
E-mail: politechnika@pollub.pl, NIP: 712-010-46-51
78 1240 5497 1111 0000 5006 2364
z dopiskiem: Genom

UWAGA! 
Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów zakwaterowania oraz kosztów publikacji w przypadku wydawnictw płatnych!

FacebookTwitterGoogle+Email